Frelsen er gratis!

Mange mennseker går rundt og tror at man må gjøre masse gode gjerninger for så kanskje en gang der fremme bli frelst.

Da Jesus døde for deg og Gud reiste han opp fra døden igjen så gjorde han en komplett jobb. Da seiret Jesus over synden og døden.
Så alt du trenger å gjøre er å ta imot Jesus. Man sier at frelsen er kun av Guds nåde (ufortjent gave, fordel), så du slipper å streve deg til frelsen slik så alt for mange dessverre tror.
Bibelen sier at når du med hjerte tror og med munnen bekjenner at Jesus er herre – da blir du frelst – vanskeligere er det faktisk ikke.

Så hva venter du på?

Her har du et eksempel på en bønn du kan be.

Frelsesbønn:

Gud du elsket verden så mye at du gav din egen sønn for å dø for mine synder på et kors, så at jeg som tror på Jesus vil ikke gå fortapt men ha et evig liv. Ditt Ord, Bibelen sier at vi er frelst av nåde gjennom tro som en gave i fra deg. Det er ingen ting jeg kan gjøre for å få meg fortjent til denne frelsen.

Jeg tror og bekjenner med min munn akkurat nå at Jesus Kristus er din sønn, han som kom for å frelse verden. Jeg tror at han bar min synd på korset ved at han døde og betalte prisen for min synd. Jeg tror også i mitt hjerte at du reiste ham opp fra de døde.

Jeg ber nå om tilgivelse for mine synder, og jeg bekjenner at Jesus er min Herre! I følge ditt Ord, Bibelen, er jeg nå frelst, blitt en kristen, og jeg vil tilbringe evigheten sammen med deg! Takk Gud, min far! Jeg er så takknemmelig! I Jesu navn, amen.

Værre er det ikke!

Litt om tro…

I en verden med uro og stadig forandring er det viktig å ha noe i livet som er stabilt å tro på.
For min del er det å ha en kristen tro blitt mer og mer viktig jo eldre jeg har blitt.
Det å ha en nær relasjon til Jesus, en venn man kan komme til med alt.

Jesus sier: «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!».

Mennesker som ikke har en gudstro vil kanskje le av dette å si at dette er bare tull, men jeg har gang på gang fått erfare at Jesus er med i hverdagen og gir styrke til å takle livet som ofte kan være vanskelig.

I den tiden vi lever i, hvor folk i større og større grad søker etter nye alternative retninger inne n åndelig søken, er jeg glad jeg har fått den flotte gaven som troen på Jesus Kristus faktisk er. Det er viktig å ikke ta den som en selvfølge, men en gave jeg har har fått på grunn av Jesu død og oppstandelse,
Det er så godt å vite at frelsen ikke avhenger av mine gjerninger, der kommer jeg til kort – det hele er av nåde fra en Gud som elsker oss så høyt at han gav sin enbårne sønn for at vi skulle få liv og fred.

Gjennom motgang og sykdom de siste åra hvor jeg har fått erfare at Gud har vært med meg kan jeg ikke annet en å si at jeg vet at Jesus er veien, sannheten og livet.

Ingenting kan ta fra meg denne vissheten og takk Gud for det.